Logo 1
Logo 1
90% natural rubber
Code : EX030   |    Post date : 17/08/2015   |    Views : 2650
Dây thun được làm từ: 90% cao su, 10% chất độn
Tags:
90% natural rubber

Rubber band - By Quality other