Logo 1
Logo 1

Contact us

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh phương tiện liên lạc
LOTUS RUBBER BAND CO.,LTD
Hac Dich 1 Industrial Cluster, Hac Dich Commune, Tan Thanh District, Ba Ria Vung Tau City, Vietnam
0084.8.6293.2551 - HP 0084.907.953.773 - 0084.8.3755.8848
View maps
Your name (*)
Your Email (*)
Company
Phone
Department
Message (*)
Sercurity code : (*)