Logo 2
Logo 1
70% natural rubber
MSP : EX031   |    Người đăng : 17/08/2015   |    Lượt xem : 2813
Dây thun được làm từ: 70% cao su, 30% chất độn
Từ khóa:
70% natural rubber

 khác