Logo 2
Logo 1
90% natural rubber
MSP : EX030   |    Người đăng : 17/08/2015   |    Lượt xem : 2896
Dây thun được làm từ: 90% cao su, 10% chất độn
Từ khóa:
90% natural rubber

 khác